Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ Przychodnia "Na Witosa" Sp. z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem: ul. Witosa 21, 40 - 832 Katowice.
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U 2009.52.417 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 ze zm.)
 4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką oraz przez podmioty trzecie, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji usługi, zgodnie z wymogami jakie określają dokumenty wym. w pkt. 3.
 6. Pacjenci posiadają prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług medycznych. Pacjent jest zobowiązany do podania danych, a w razie ich nie podania nie zostanie zrealizowana usługa medyczna;
 8. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych - e- mail rodo@nawitosa.pl.

Polityka cookies

Ze względu na konieczność logowania się użytkowników w celu zarezerwowania terminu do określonego lekarza wymagane jest akceptowanie cookies. Cookies używane są również w celu zbierania danych o ruchu na stronie przez Google Analytics. Niezalogowany użytkownik pozostaje całkowicie anomimowy, a jego przeglądarka może nie akceptować cookies. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, tj. z rezerwowania terminu do lekarza, należy włączyć akceptowanie cookies.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×